Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

 • foto77.jpg
 • Web008.png
 • foto99.jpg
 • foto102.jpg
 • foto33.jpg
 • foto79.jpg
 • Foto 2.jpg
 • Web028.png
 • foto8.jpg
 • foto52.jpg
 • foto62.jpg
 • foto12.jpg
 • foto57.jpg
 • foto83.jpg
 • Web019.png
 • foto16.jpg
 • Foto 1.jpg
 • foto95.jpg
 • Web024.png
 • foto10.jpg
 • foto90.jpg
 • foto56.jpg
 • foto46.jpg
 • foto39.jpg
 • foto105.jpg
 • foto5.jpg
 • foto7.jpg
 • foto51.jpg
 • foto36.jpg
 • foto106.jpg
 • foto50.jpg
 • foto81.jpg
 • foto44.jpg
 • foto97.jpg
 • foto78.jpg
 • Web021.png
 • foto13.jpg
 • foto22.jpg
 • foto113.jpg
 • foto107.jpg
 • foto48.jpg
 • Web013.png
 • foto67.jpg
 • foto70.jpg
 • foto91.jpg
 • Web022.png
 • foto32.jpg
 • foto75.jpg
 • foto11.jpg
 • foto110.jpg
 • foto109.jpg
 • foto66.jpg
 • foto111.jpg
 • foto38.jpg
 • foto41.jpg
 • foto37.jpg
 • Web001.png
 • foto9.jpg
 • Web010.png
 • foto84.jpg
 • foto28.jpg
 • foto76.jpg
 • foto17.jpg
 • Web004.png
 • foto63.jpg
 • foto104.jpg
 • Web012.png
 • Web020.png
 • foto14.jpg
 • foto72.jpg
 • foto98.jpg
 • foto82.jpg
 • Web002.png
 • foto31.jpg
 • Web018.png
 • foto21.jpg
 • foto92.jpg
 • foto43.jpg
 • foto89.jpg
 • foto55.jpg
 • foto71.jpg
 • foto101.jpg
 • foto74.jpg
 • foto61.jpg
 • foto60.jpg
 • foto23.jpg
 • foto73.jpg
 • foto58.jpg
 • Web011.png
 • foto18.jpg
 • foto25.jpg
 • Web014.png
 • foto94.jpg
 • foto80.jpg
 • foto45.jpg
 • Web005.png
 • Web015a.png
 • foto49.jpg
 • foto100.jpg
 • Web025.png

De P.R.T.C.N.

Rectificatie Kerstfotoprijsvraag

LET OP ! INLEVEREREN NIET MEER MOGELIJK VOOR DIT JAAR !

In Parson Post nummer 3 stond in het betreffende berichtje vemeld, dat u de foto kon insturen tot 1 november.

Deze datum werd aangepast tot 15 oktober jl. i.v.m. de verschijningsdatum van Parson Post 4.

Het is jammer dat het voor dit jaar niet meer mogelijk is, maar u kunt ze alvast insturen voor 2020 !

Kerst foto

Wijziging Bestuur, Commissies & E-mail

Beste leden,

Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering van 31 maart jl. is het bestuur gewijzigd.
De voorzitter en de secretaris zijn van plek gewisseld. mr. H. Cohen is nu voorzitter en mevr. J. Bode v/d Meeberg secretaris.
Daarnaast is mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck tot het bestuur toegetreden als algemeen bestuurslid.
Dhr. R. Groenhorst is herkozen als algemeen bestuurlid belast met de redactie en het webbeheer.

Mevr. A. Pöhland is tussentijds afgetreden. Zij blijft wel tot de KCM nog actief om dit evenement tot een goed einde te brengen, maar daarna trekt zij zich definitief terug.
Het bestuur bedankt haar nogmaals voor haar inzet en wenst haar al het goede voor de toekomst.

Ook de voormalige rasbegeleidingscommissie houdt op te bestaan in haar huidige vorm. Er komt een nieuwe commissie, die als werktitel de Parson Ondersteuningscommissie heeft meegekregen.
De voormalige leden van de rasbegeleidingscommissie, te weten mevr. S. Li - de Graaf & mevr. M. Huis zullen in deze nieuwe commissie worden vergezeld door dhr. J. Maas & mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck
De taken van deze commissie zijn in de laatste Bestuurs Vergadering opgesteld en worden eerdaags aan deze leden voorgelegd. Ook mogen zij hun licht laten schijnen over de nieuwe naam.

Verder is in de BV afgesproken om een aantal e-mail adressen af te schaffen. Dat is een wijziging t.o.v. van het bericht in de laatste Parson Post. We willen hiermee de berichtenstroom stroomlijnen en het "zoekraken" van (belangrijke) e-mails voorkomen.
De volgende mail adressen zijn daarom met ingang van 1 mei niet meer in gebruik:

 • rbc@prtcn.nl
 • pupinfo@prtcn.nl
 • registratie@prtcn.nl
 • dekkingen@prtcn.nl
 • herplaatsingen@prtcn.nl
Hiervoor dient u in het vervolg gebruik te maken van secretariaat@prtcn.nl. Op de website en in de digitale formulieren zijn deze e-mailadressen al aangepast. Op papier zal dit z.s.m. volgen.
Wel zullen deze e-mailadressen nog niet defintief gesloten worden om zo iedereen de tijd te geven aan de nieuwe situatie gewend te raken.

Voor het bestuur, de redactie en de diverse activiteiten blijven de huidige e-mailadressen wel in gebruik.

Te weten:

Het Bestuur
 • voorzitter@prtcn.nl
 • penningmeester@prtcn.nl / ledenadministratie@prtcn.nl
 • secretariaat@prtcn.nl
 • webmaster@prtcn.nl
De Redactie
 • redactie@prtcn.nl
Diverse activiteiten
 • wandelingen@prtcn.nl
 • clubmatch@prtcn.nl
 • evenenmenten@prtcn.nl
Deze treft u alléén daar aan waar dat voor geldt.

Kort gezegd loopt alle correspondentie vanaf nu via het secretariaat. Wij verzoeken u daarnaast ook a.u.b. géén gebruik te maken van privé e-mailadressen van de bestuurs- en/of commissieleden als u een P.R.T.C.N. gerelateerde vraag heeft, maar deze te sturen naar het secretariaat. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen ? Stuur die dan naar secretariaat@prtcn.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur

Patella Luxatie Screening (2)

Geachte leden en fokkers,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het gelijknamige artikel van de Raad van Beheer is de "lijst Meutstege" vervallen en is er nu een nieuwe lijst met dierenartsen, die volgens protocol Patella controleren. Men dient zich per 1 augustus 2016 aan die lijst te houden.

Ondanks onze eigen verbazing en de vragen, die wij natuurlijk ook hebben, hebben we, vanwegen het feit, dat deze regel met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus is ingevoerd, het artikel één op één geplaatst, zoals het met ons is gecommuniceerd.

Is er meer duidelijkheid, dan houden wij jullie daarvan op de hoogte.

Het Bestuur

Het belang van een ALV

Elk jaar zijn wij verplicht minimaal één Algemene Leden Vergadering te organiseren voor al onze leden. Dus ook voor de niet fokkers onder ons !

Tijdens deze vergadering wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde (financieel) beleid, bepaald welke activiteiten er het komende seizoen worden georganiseerd, wordt er o.a. gestemd over aanpassingen en/of aanvullingen in het Vereniging Fok Reglement etc. en zo nodig bestuursleden her- of gekozen.

Fokkers zijn bij deze vergaderingen ruim vertegenwoordigd, maar wij zouden het ook fijn vinden, als u als gewone hondenbezitter en per slot van rekening ook lid van de P.R.T.C.N. hierbij ook aanwezig bent. U mening is namelijk voor ons net zo belangrijk , als die van de bij ons aangesloten fokkers. 

En ja, we zijn er ons van bewust, dat het vaak gaat over zaken, die de fokkers meer aangaan, dan de gewone hondenbezitters. Dit komt doordat we een rasvereniging zijn. Maar denk daarnaast eens , aan de Kampioenschap Club Match, de workshop Vachtverzorging en de Wandelingen. Dit zijn activiteiten bedoelt voor u als gewone hondenbezitter en niet specifiek voor onze fokkers.

Wanneer u aanwezig bent heeft u de gelegenheid o.a. hierover mee te beslissen.

Hopende u door het bovenstaande iets enthousiaster te hebben gemaakt, zien we u graag bij onze eerstvolgende ALV !

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Aanpassing Regl. voor Fokkers BWG