Selecteer de taal

 • Web (25a).png
 • Web (182a).png
 • Web (85a).png
 • Web (170a).png
 • Web (24).png
 • Web (40a).png
 • Web (76a).png
 • Web (155a).png
 • Web (15a).png
 • Web (18).png
 • Web (16a).png
 • Web (95a).png
 • Web (24a).png
 • Web (69a).png
 • Web (165a).png
 • Web (46a).png
 • Web (57a).png
 • Web (23).png
 • Web (97a).png
 • Web (130a).png
 • Web (117a).png
 • Web (104a).png
 • Web (159a).png
 • Web (99a).png
 • Web (9a).png
 • Web (72a).png
 • Web (79a).png
 • Web (26a).png
 • Web (42a).png
 • Web (64a).png
 • Web (102a).png
 • Web (27).png
 • Web (113a).png
 • Web (154a).png
 • Web (147a).png
 • Web (98a).png
 • Web (144a).png
 • Web (96a).png
 • Web (89a).png
 • Web (59a).png
 • Web (178a).png
 • Web (92a).png
 • Web (2a).png
 • Web (65a).png
 • Web (87a).png
 • Web (81a).png
 • Web (2).png
 • Web (180a).png
 • Web (9).png
 • Web (185a).png
 • Web (47a).png
 • Web a.png
 • Web (67a).png
 • Web (126a).png
 • Web (21).png
 • Web (127a).png
 • Web (91a).png
 • Web (137a).png
 • Web (54a).png
 • Web (37a).png
 • Web (3).png
 • Web (88a).png
 • Web (31a).png
 • Web (150a).png
 • Web (34a).png
 • Web (167a).png
 • Web (135a).png
 • Web (17).png
 • Web (100a).png
 • Web (28a).png
 • Web (101a).png
 • Web (14a).png
 • Web (39a).png
 • Web (26).png
 • Web (173a).png
 • Web (33a).png
 • Web (17a).png
 • Web (8).png
 • Web (128a).png
 • Web (183a).png
 • Web (22).png
 • Web (122a).png
 • Web (152a).png
 • Web (145a).png
 • Web (68a).png
 • Web (75a).png
 • Web (86a).png
 • Web (16).png
 • Web (13).png
 • Web (15).png
 • Web (25).png
 • Web (172a).png
 • Web (140a).png
 • Web (133a).png
 • Web (5).png
 • Web (10a).png
 • Web (115a).png
 • Web (134a).png
 • Web (50a).png
 • Web (171a).png
 • Web (23a).png
 • Web (5a).png
 • Web (48a).png
 • Web (11a).png
 • Web (29a).png
 • Web (22a).png
 • Web (63a).png
 • Web (19).png
 • Web (44a).png
 • Web (19a).png
 • Web (125a).png
 • Web (139a).png
 • Web (162a).png
 • Web (21a).png
 • Web (107a).png
 • Web (71a).png
 • Web (132a).png
 • Web (45a).png
 • Web (4a).png
 • Web (138a).png
 • Web (90a).png
 • Web (41a).png
 • Web (123a).png
 • Web (153a).png
 • Web (179a).png
 • Web (74a).png
 • Web (124a).png
 • Web (103a).png
 • Web (43a).png
 • Web (78a).png
 • Web (181a).png
 • Web (156a).png
 • Web (131a).png
 • Web (168a).png
 • Web (119a).png
 • Web (161a).png
 • Web (27a).png
 • Web (149a).png
 • Web (20a).png
 • Web (66a).png
 • Web (28).png
 • Web (93a).png
 • Web (184a).png
 • Web (176a).png
 • Web (120a).png
 • Web (106a).png
 • Web (38a).png
 • Web .png
 • Web (3a).png
 • Web (7a).png
 • Web (174a).png
 • Web (73a).png
 • Web (84a).png
 • Web (94a).png
 • Web (83a).png
 • Web (108a).png
 • Web (177a).png
 • Web (60a).png
 • Web (160a).png
 • Web (163a).png
 • Web (20).png
 • Web (1).png
 • Web (118a).png
 • Web (110a).png
 • Web (10).png
 • Web (61a).png
 • Web (82a).png
 • Web (112a).png
 • Web (11).png
 • Web (148a).png
 • Web (70a).png
 • Web (169a).png
 • Web (12a).png
 • Web (51a).png
 • Web (12).png
 • Web (6a).png
 • Web (4).png
 • Web (114a).png
 • Web (52a).png
 • Web (141a).png
 • Web (58a).png
 • Web (53a).png
 • Web (80a).png
 • Web (77a).png
 • Web (6).png
 • Web (62a).png
 • Web (143a).png
 • Web (14).png
 • Web (56a).png
 • Web (7).png
 • Web (109a).png
 • Web (35a).png
 • Web (146a).png
 • Web (36a).png
 • Web (142a).png
 • Web (151a).png
 • Web (166a).png
 • Web (55a).png
 • Web (49a).png
 • Web (111a).png
 • Web (8a).png
 • Web (32a).png
 • Web (121a).png
 • Web (157a).png
 • Web (13a).png
 • Web (136a).png
 • Web (1a).png
 • Web (129a).png
 • Web (30a).png
 • Web (105a).png
 • Web (175a).png
 • Web (116a).png
 • Web (158a).png
 • Web (164a).png
 • Web (18a).png

Het doel van deze gedragscode is de leden, aan hand van een aantal concrete punten duidelijk te maken hoe de PRTCN verwacht dat zij handelen, in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging en die van het ras.

Leden houden zich aan de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de PRTCN, het KR (Kynologisch reglement) en het Basisreglement Welzijn en Gezondheid van de Raad van Beheer.

Leden handelen te allen tijde in het belang van het ras, zowel als dat van het individuele dier.

Leden houden hun honden op een dusdanige wijze dat het dierenwelzijn zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Verwaarlozing, uitbuiting of wreedheid zal leiden tot royement van het lidmaatschap van de PRTCN, conform art. 15.1.c van de statuten.

Met honden, waarvan aangenomen kan worden dat zij aan een erfelijke afwijking lijden, mag niet gefokt worden en combinaties, die eerder een erfelijke afwijking voortgebracht hebben, wordt ontraden te herhalen.

Iedere fokker van de PRTCN dient zich te houden aan het VFR (Verenigingsfokreglement) en controle van de POC (Parson OndersteuningsCommissie) op naleving van het VFR.

Bij dekkingen tussen honden van leden en niet-leden woonachtig in Nederland, moeten leden kunnen aantonen dat de hond van het niet-lid aan de eisen van het VFR van de PRTCN voldoet.

BETREFFENDE PUPINFO

Een fokker dient een (1) jaar lid te zijn van de PRTCN alvorens van pupinfo gebruik te kunnen maken.

Met betrekking tot bovenstaande wordt pupinfo verleent voor nesten waarvan aangetoond kan worden dat deze aan alle eisen van het VFR voldoen.

Pupinfo is gratis.

In de ALV van 8 december 2002 is besloten de pupinfo-afdracht om te zetten in een nestafdracht die bestaat uit een vast deel en een variabel deel.

Binnen vier weken na de dekkingsdatum moet er een dekaangifte per post of digitaal plaatsvinden met gebruik van het dekformulier.

Samen met dit formulier moeten volgende stukken meegestuurd worden:

 1. Kopie stamboom van reu en teef
 2. Kopieën van gezondheidsuitslagen en kwalificaties zoals in het VFR gesteld
 3. Eventueel kopieën van andere gezondheidsonderzoeken, titels en werkaantekeningen


Gelijktijdig met de dekmelding wordt het vaste deel van de nestafdracht voldaan. (zie :Nestafdracht)

Zodra deze ontvangen is wordt het nest op de verwachte nestenlijst geplaatst.

Binnen 7 dagen na de geboorte van de pups wordt schriftelijk of digitaal aan de nestregistratie doorgegeven:

 1. Het aantal geboren pups – reuen/teven
 2. Of er pupinfo gewenst is en voor hoeveel pups
 3. Zorg gedragen voor de betaling van het variabele deel van de nestafdracht.

Indien pupinfo gewenst is zal de melding van het nest tot 15 weken na de geboorte op de website staan en daarna worden verwijderd, tenzij de fokker tussentijds anders heeft aangegeven.

De fokker ontvangt van de vereniging een certificaat waarin bevestigt wordt dat het nest aan de gestelde eisen van de vereniging voldoet.

Het niet voldoen aan de voorwaarden van het VFR ontslaat de eigenaar van de teef niet van de verplichting de nestafdracht te voldoen.

Fokkers wordt geadviseerd om een koopovereenkomst te maken naar voorbeeld van de op de website van de PRTCN gepubliceerde koopovereenkomst.

SANCTIES

Het niet nakomen van een of meerdere punten uit deze gedragscode zal, afhankelijk van de overtreding, leiden tot door het bestuur te nemen maatregelen conform Artikel 15, 16 en 17 van de statuten. Deze kunnen variëren van:

 1. Een schriftelijke waarschuwing
 2. Uitsluiting van pupinfo met betrekking tot het overtreden van het VFR
 3. Schorsing
 4. Royement

Download de Gedragscode hier

Vereniging
LOGOa
Contactadres
Zwartsluisje 37
3284 LK Zuid Beijerland

E-mail: secretariaat@prtcn.nl
Tel: 0186-661048 (Secretariaat)
Mob: 06-51426665 (Penningmeester)
logo lidvanrvb houdenvanrashonden basis
Erkend sinds 1992

Belangrijk
Wij verzoeken u de leden van het Bestuur niet te bellen na 21:00 u en niet op zondag.
Bij voorbaat dank.
Bestuur
Voorzitter
Dhr. mr. H. Cohen
Penningmeester
Mevr. J.J. Suetens
Secretaris
Mevr. J. Bode - van de Meeberg
Algemeen bestuurslid
Mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck
Algemeen bestuurslid
Dhr. R.A. Groenhorst

Contactformulieren
Algemeen
Pup Info
Herplaatsing
Redactie

Contributie
€ 30,00 per jaar (1-1 t/m 31-12)
€ 15,00 per jaar extra voor een gezinslid
€ 15,00 Puppy korting
(eenmalig via aanmelding door de fokker)
Bank
Rabobank:
de Leijstroom te Helvoirt
IBAN nummer:
NL55 RABO 0116886005
BIC RABONL2U
t.n.v. P.R.T.C.N.
K.V.K. nummer:
40650719

Lid worden?
Via digitale aanmelding
(niet te gebruiken voor puppykorting)

Via opgaveformulier puppykoper
(alléén door fokker in te vullen)

SEPA Machtigingsformulier

Opzeggen?
Via digitale opzegging
Let op: Uw lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar.Als u wilt opzeggen, dient u uw opzegging vóór 1 december op te sturen.

Statuten & Huishoudelijk Reglement en Privacy Verklaring
Parson Russell Terrier Club Nederland
Copyright © 2021 Alle rechten voorbehouden
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline